Waarom zijn workshops nuttig?

Het is belangrijk om vormingen te geven zodat elke jongere voldoende geïnformeerd is over seksuele en genderdiversiteit. Vormingen zoals deze kunnen ervoor zorgen dat jongeren anders tegenover het onderwerp, dat helaas toch nog vaak taboe is, staan. Daarnaast kan het ondersteuning bieden in hun zoektocht naar hun eigen identiteit. De zestienjarige ik zou mijn school alvast dankbaar zijn want dan had ik vroeger beseft dat ik in de juiste poel moest gaan vissen om een goed lief te vinden! - Ilke

"Discussies rond gender en seksualiteit moeten er niet enkel zijn voor volwassenen. Het kunnen even goed hulpmiddelen zijn voor kinderen en jongeren die al heel vroeg geconfronteerd worden met die thema's. Je begint niet met complex denken als volwassene, dat gebeurt al veel vroeger".
- Adel

Hoe jonger kinderen wordt duidelijk gemaakt dat gender- en seksuele diversiteit iets alledaags is, des te kleiner holebi- en transfobie wordt. Het is belangrijk dat ook jongeren die een andere genderidentiteit hebben het gevoel krijgen dat ze erbij horen. Net als jongeren van ouders die niet vallen onder het klassieke gezin nood hebben aan (h)erkenning.
-    Davide
 
 

"Hoe je het ook draait of keert, heteroseksualiteit en cisgender zijn in onze samenleving nog altijd norm. Vanaf het moment dat je LGBTQ+ ben, wijk je daarvan af. Veel jongeren groeien op met die mander van denken omdat heel onze samenleving ervan doordrongen is. Meer aandacht voor seksualiteit en gender op scholen kan niet alleen helpen om dit bij te schaven, maar kan ook een grote hulp zijn voor jongeren om zichzelf beter te leren kennen."
- Flore