Tips voor de leerkracht

Sommige leerkrachten vinden het moeilijk om over thema’s als holebiseksualiteit en transgender te praten, terwijl andere staan te springen maar niet goed weten waar ze moeten beginnen.  Als je niet helemaal zeker bent laat je dan vooral inspireren door de methodieken en lees je voldoende in. 

Maak het thema bespreekbaar  bij je collega’s en directie 
Het is nuttig om na te gaan hoe je collega’s en de directie tegenover de thema’s seksuele oriëntatie en genderidentiteit staan. Als je weerstand verwacht, is het goed om met correcte informatie te komen. (Zie de inleiding ‘Waarom holebiseksualiteit, (trans) genderidentiteit en diversiteit behandelen in de lagere school?’     ). Zoek ook steun bij collega’s die open staan voor het thema, zodat je niet alleen hoeft te staan. 

Lees eens een boek voor of  laat ze lezen 
Er zijn tegenwoordig heel wat kinderboeken op de markt die zeer geschikt zijn om thema’s als holebiseksualiteit en genderrollen bespreekbaar te maken. In veel van deze boeken is het thema op een heel normale manier verwerkt en alles behalve confronterend. Kies ervoor om samen met de klas af en toe een boek te lezen waarin de thema’s verwerkt zitten en deze dan te bespreken met de groep. Je kan een lijst met boeken terugvinden via de volgende link: 

Kijk naar een film en bespreek die 
Films zijn net als boeken een heel toegankelijke manier om maatschappelijke thema’s bespreekbaar te maken. Je kan een dvd bestellen met alleen maar kortfi lms en methodieken om het holebi- en transgenderthema bespreekbaar te maken. 

Spring voorzichtig om met de thema’s religie en cultuur 
Als een klas bijvoorbeeld veel leerlingen uit etnischculturele minderheden of leerlingen met een streng christelijke achtergrond telt, kan het gesprek uitmonden in een discussie over religie. Deze discussies zijn niet altijd aan te raden omdat ze niet altijd over het thema gaan waar je het eigenlijk over wilt hebben (gender, seksuele oriëntatie, stereotypen etc). 
Probeer je daarom zo goed mogelijk in te werken in het thema. Lees een methodiek goed door, en bekijk een film altijd eerst zelf voordat je deze gebruikt in je klas

Een specifieke les geven 
Er bestaan veel vooroordelen over holebi’s en transgenders maar ook over genderrollen. Jonge kinderen leren op een zeer jonge leeftijd al hoe een meisje zich moet gedragen en wat ze leuk behoort te vinden. Dit geldt eveneens voor jongens. Een specifi eke les geven over het thema kan nuttig zijn om informatie te geven, het inlevingsvermogen te vergroten of om een discussie op gang te brengen. In deel 2 van deze map vind je methodieken die je hiervoor kan gebruiken. Kies de methodiek die het beste bij jou past en het beste aansluit bij je klas. 

De klasopstelling
Een klassieke klasopstelling nodigt niet uit tot een persoonlijk gesprek. Een kringopstelling creëert meer openheid. Als iedereen oogcontact kan maken met elkaar wordt er meer geluisterd. Je kan op die manier het gesprek ook beter leiden.

Afspraken 
Niet elke leerling zal er dezelfde mening op nahouden. Zeker leerlingen in het vijfde en zesde studiejaar kunnen al zeer sterk afkeurend zijn over bepaalde thema’s. Spreek met de leerlingen af dat iedereen respectvol met elkaar behoort om te gaan. Geef op voorhand aan dat scheldwoorden niet getolereerd zullen worden. Reageer dus ook kordaat op het gebruik van woorden als ‘janet’ of ‘pot’ als leerlingen het in een negatieve context gebruiken.