holebirechten wereldwijd

Methodiek

Concept
Dit is een klasgesprek dat de leerlingen inzicht geeft in de juridische situatie van holebi’s op internationaal niveau. Aanvullend bereiden de leerlingen zelf een presentatie voor over mensenrechten.  

Duur
2 x 50 minuten

Materiaal
Wereldkaart met holebi en transgenderrechten: te downloaden via www.ilga.org (http://ilga.org/downloads/03_ILGA_WorldMap_ENGLISH_Overview_May2016.pdf)
Laptop en beamer 
Stapel kaartjes met landen en stapel kaartjes met thema’s, zie pagina 50 van de bijlage 
Universele verklaren van de rechten van de mens, zie pagina 51 van de bijlage 

Werkwijze

 1. Projecteer de wereldkaart met holebirechten op een groot scherm of op een witte muur en licht de legende toe. Geef de leerlingen even de tijd om de kaart te bekijken en stel enkele inleidende vragen:
  • Wat valt je het meest op als je naar de kaart kijkt?
  • Hoeveel landen voeren de doodstraf uit op holebi’s? Vinden jullie dat veel / weinig?
  • In hoeveel en in welke landen mogen twee personen van hetzelfde geslacht trouwen? Vind je dat veel / weinig? Zijn er alternatieven voor het huwelijk?
  • Als holebi’s mogen trouwen in een bepaald land, betekent dit dan dat ze volledig aanvaard worden? 
 2. Geef aan dat holebirechten een onderdeel zijn van mensenrechten. Op pagina 51 in de bijlage vind je een eenvoudige versie van de universele verklaring van de rechten van de mens. Je kan deze overlopen of ophangen in de klas.
 3. Opdracht voor de leerlingen.
  • Verdeel de leerlingen in groepjes van 2 tot 4 leerlingen. Op pagina 50 in de bijlage vind je kaartjes met landen en kaartjes met thema’s. Elk groepje trekt één kaartje uit het stapeltje landen en één kaartje uit het stapeltje thema’s.
  • Het is de bedoeling dat de leerlingen per groepje achtergrondinformatie opzoeken over hun land en hun thema (zie de opdracht hieronder) en daarna de resultaten van hun zoekopdracht presenteren voor de klas in een presentatie van maxium tien minuten. Alle informatie kunnen de leerlingen gemakkelijk opzoeken op de site van Amnesty International:  www.amnestyinternational.be. Op deze site kunnen ze de stand van zaken van mensenrechten per land of per thema opzoeken.
  • De opdracht:   Op je eerste kaartje lees je de naam van een land. Zoek op de wereldkaart (die geprojecteerd staat) wat de situatie is van holebirechten in dit land. Zoek op www.amnestyinternational.be welke mensenrechten worden geschonden in dit land.  Op je tweede kaartje lees je een mensenrechtenthema. Zoek op www.amnestyinternational.be wat dit thema precies inhoudt.  Zoek ook voorbeelden van landen, foto’s en eventueel affiches die op dit thema van toepassing zijn.
  • Timing: de leerlingen kunnen een deel voorbereiden in dit lesuur en een deel thuis. 
 4. In een volgend lesuur presenteren alle groepjes hun opdracht voor de klas. 
BijlageGrootte
PDF-pictogram bankvooruitfinaal.pdf2.48 MB