Lesmap Three Generations

Methodiek

Doel
Aan de hand van de film Three Generations wordt de dialoog rond genderdiversiteit op gang gebracht. Zowel de productie van de film, de thematiek en verhaallijn als de filmtechnische duiding komen aan bod. Leerlingen leren o.a. bij over bepaalde begrippen en worden aangemoedigd na te denken over het sociale aspect van trans zijn. 

Duur
De film duurt 87 minuten.
Afhankelijk van welke opdrachten uitgevoerd worden, kan dit één tot vier lesuren duren.

Materiaal
De film Three Generations
De Three Generations afspeellijst op YouTube
Trailer
Affiche

Werkwijze

 1. Bekijk de trailer van Three Generations met de leerlingen voor je naar de film gaat.
 2. Bespreek klassikaal de vragen bij de trailer (te vinden in de lesmap).
 3. Ga de film bekijken.
 4. Evalueer de trailer opnieuw nadat de leerlingen de film bekeken hebben.
 5. Kijk naar het reactiefilmpje van Alex.
 6. Bespreek de affiche (voor en/of na de film) a.d.h.v. de vragen in de lesmap.
 7. Bespreek de filmtitel. Voor inspiratie, start met de vragen in de lesmap.
 8. Bespreek de personages met je leerlingen, gebruik de vragen in de lesmap.
 9. Herbekijk enkele sleutelscènes op de YouTube-afspeellijst. Laat de leerlingen beschrijven wat er op emotioneel vlak gebeurt in de fragmenten.
 10. Noteer op kaartjes de themawoorden die relevant zijn voor de film. Stop de kaartjes in een beker of doosje en laat elke leerling een kaartje trekken.
 11. Laat de leerlingen beknopt vertellen wat er bij hen opkomt bij het lezen van het woord. Stimuleer ze om hun uitleg te koppelen aan een filmscène, eigen ervaringen, vragen hierover, beoordelingen enz.
 12. Maak je leerlingen vertrouwd met bepaalde termen. Lijst enkele begrippen (zie lesmap) op en laat ze er zelf online info over verzamelen. 
 13. De termen kunnen dan mondeling worden toegelicht, of de info wordt schriftelijk verzameld, afhankelijk van welke aanpak de leerkracht het meest geschikt vindt.
 14. Voor het begrip ‘gender’ staan er een aantal begeleidende vragen in de lesmap.
 15. Uitbreiding voor de lessen PO: laat de leerlingen visualiseren wat vrouwelijkheid/mannelijkheid voor hen is (vb. via fotografie, of eerder abstract met kleuren). 
 16. Bespreek de werken daarna klassikaal en op een kritische manier.
 17. Uitbreiding voor de lessen biologie/natuurwetenschappen: bespreek wat er fysiek zoal gebeurt als iemand van geslacht wil veranderen. Wijs erop dat het fysieke aspect maar een deel van de transitie is: daarnaast zijn er ook sociale reacties en psychologische gevolgen waar transgendermensen mee te maken krijgen.
 18. Extra: bespreek de keuze van de regisseur om deze transgenderrol niet aan een transgenderacteur te geven, vb. als spreekoefening in de les Engels. (Zie ook YouTube-afspeellijst.)
 19. Extra: laat je leerlingen hun eigen videodagboek bijhouden (vb. met de app Present). Ook hiervoor staan een aantal voorbereidende vragen in de lesmap. 
BijlageGrootte
PDF-pictogram lesmapthreegenerationshr.pdf7.59 MB