'lastige' kleutervragen

Bepaalde kleuters denken al te weten dat om een kindje te maken een ‘papa’ en een ‘mama’ nodig zijn en zullen vragen hebben bij bepaalde gezinsvormen (éénoudergezinnen, holebi-gezinnen). Indien deze vragen komen, kan je de andere kinderen vragen of zij weten hoe dit kan. Sterke kleuters kunnen volgende eenvoudige uitleg al begrijpen. 

Wat is adoptie/pleegzorg?
Sommige ouders kunnen niet goed voor hun kind zorgen. Dan kan het kind geadopteerd worden door een nieuw gezin. Dat wil zeggen dat het een nieuwe ouder of nieuwe ouders krijgt. (Je kan het hierbij eventueel ook hebben over opgroeien in een internaat of kindertehuis.) Noot: Eenvoudig gesteld is het verschil tussen pleegzorg en adoptie dat pleegzorg tijdelijk is, terwijl adoptie ‘voor altijd’ is. Noot: Indien je adoptie- of pleegkinderen in je klas hebt, kan het belangrijk zijn hier even op in te gaan (zonder het kind in kwestie te noemen). Check sowieso even met de betrokken ouder(s) of voogd(en). Misschien weet het kind zelf nog niet dat het geadopteerd is!

Hoe kunnen 2 mama’s een kindje maken?
Om een kindje te maken heb je 3 dingen nodig: een eitje, een zaadje en de buik van een vrouw om een kindje te laten groeien. Als een vrouw samen is met een andere vrouw of alleen is, kan ze naar het ziekenhuis gaan. Daar stopt de dokter een zaadje in één van haar eitjes en dan kan een kindje groeien in haar buik. Noot: Uiteraard kunnen lesbische koppels ook op andere manieren kinderen hebben (uit een vorige heteroseksuele relatie, adoptie, …) 

Hoe kunnen 2 papa’s een kindje maken?
Twee papa’s kunnen niet zelf een kindje maken. Ze kunnen bv. wel een kindje adopteren. Soms helpt een vrouw hen ook: een draagmoeder. (Hoe draagmoederschap technisch werkt, kan je uitleggen zoals IVF.) 

Nog wat terminologie:
Meemoeder, meemama (soms ook plusmama): in een lesbische relatie de persoon die niet de biologische moeder van het kind is.
Plusmama, pluspapa: huidige, minder ‘beladen’ termen voor stiefmama of –papa binnen bv. nieuw samengestelde gezinnen.