Tips voor leerkrachten, klastitularissen en leerlingbegeleiders om het leerlingen in gesprek te gaan over LGBTI negatief gedrag

Soms is het nodig om met een leerling of een groepje leerlingen echt een gesprek te voeren over LGBTI negatief gedrag. Hieronder kan je tips terugvinden om dit gesprek om een rustige en constructieve manier te laten verlopen. 

Tip 1: Probeer hen niet te overtuigen van je eigen waarden en/of gelijk
Het kan zijn dat je vanuit je eigen gedrevenheid of betrokkenheid een duidelijk statement wil maken en de leerlingen wil overtuigen dat er helemaal niks mis is met bijvoorbeeld homoseksualiteit. Het gevaar hiervan is dat je snel in een discussie terecht kan komen waarbij zowel jij als de leerlingen de hakken in het zand gaan zetten. Hen overtuigen in een gesprek van een X aantal minuten is weinig realistisch. Probeer dus niet in een discussie over waarden, religie etc. te vallen.

Tip 2 Stel reflecterende vragen om empathie op te wekken
In een diverse maatschappij mogen mensen het oneens zijn met elkaar. En mogen we verschillende meningen en waarden hebben. We moeten echter met elkaar samen leven en respectvol met elkaar omgaan. Probeer daar in het gesprek op in te zetten door reflectieve vragen te stellen.
Bijvoorbeeld:

  • Hoe zou jij je voelen als je klasgenoten je constant uitschelden vanwege je religie, afkomst huidskleur etc.
  • Vind je het belangrijk dat mensen jou met respect behandelen?
  • Hoe denk je dat leerling X of leerkracht X zich voelt bij dit soort opmerkingen?

Als je merkt dat leerlingen een dubbele standaard erop na houden dan mag je ze hier op wijzen. Waarom is het ene (bijvoorbeeld iemand uitschelden voor janet) toelaatbaar, en het andere niet (bijvoorbeeld racistische opmerkingen maken).

Verwacht bij een gesprek niet meteen een gigantische doorbraak. Fouten toegeven is voor veel mensen moeilijk. Maar je plant een zaadje dat misschien later ontkiemt. Maak desnoods een vervolgafspraak of spreek de leerling op een informele manier er nog eens op aan zonder dat er op dat moment een incident aan vooraf gegaan is. Door bijvoorbeeld te vragen,” heb je nog eens terug gedacht aan ons gesprek van X weken terug?” Etc.