Ik wil starten als scholenwerker

Een workshop als vormingswerker ...

Je wilt starten als vormingswerker? Fantastisch!
Om een workshop vlot te laten verlopen, moet je rekening houden met een aantal zaken. Daarom een aantal belangrijke aandachtspunten en een concreet voorbeeld van hoe je een workshop kan invullen.

Voor de start

Klasopstelling
Een kringopstelling is de best werkbare manier om een workshop te geven. Als iedereen oogcontact kan maken met elkaar, wordt er meer geluisterd. Je kan op die manier het gesprek ook beter leiden. Door deze werkvorm creërt jeook gelijkwaardigheid in de groep. 

Wat met de leerkracht?
Meestal blijft er een leerkracht bij de groep tijdens de sessie. Als je dit graag wil, kan je dit best op voorhand melden. De leerkracht kan helpen om de groep rustig te houden. Bovendien krijgt deze ineens ook een pak informatie te horen. Als leerlingen achteraf, na jouw vertrek, nog vragen hebben, weet de leerkracht welke info je ze al hebt meegegeven. Je kunt de leerkracht affiches en folder geven om in de klas uit te hangen of te verspreiden in de school.

Moet ik over mezelf vertellen of getuigen?
Uiteraard zul je jezelf moeten voorstellen. Je kunt vertellen vanuit welke groep je komt en daarover wat informatie meegeven. De kans is redelijk groot dat jongeren nieuwsgierig zullen zijn naar details en verhalen uit je persoonlijk leven. Denk vooraf na hoever je hier informatie over wilt delen. Vragen over je studies, waar je woont, je eventuele coming out, of je een relatie hebt, vragen over je seksleven, ... Je kiest zelf wat je deelt.

Het is wel zo dat een getuigenis van jezelf zeer krachtig werkt bij jongeren. Zij kunnen een gezicht kleven op een persoonlijk verhaal. Dit zet vaak aan tot denken.  Ook kan het een makkelijk aanknopingspunt zijn om bepaalde gesprekken te starten (de outing thuis, pestgedrag,...).
Als je getuigt over jezelf, is het wel belangrijk dat je benadrukt dat dit een persoonlijk verhaal is. Jouw verhaal zal zeker niet het verhaal zijn van elke holebi of transgender. Als jouw ouders bijvoorbeeld slecht reageerden op je geaardheid, betekent dit niet dat dit voor iedereen zo is. Geef dit zeker mee met de leerlingen.

Maak afspraken met de groep
Maak in het begin van de sessie enkele afspraken met de leerlingen. Zo zorg je ervoor dat alles gemoedelijk en ordelijk kan verlopen. Bijvoorbeeld:
- Laat elkaar uitspreken.
- Veroordeel elkaar niet omdat iemand een andere mening heeft.
- Steek je hand op als je iets wil zeggen.
- Je mag vragen stellen tussendoor
...
De PICKASOLL-afspraken is daarvoor een heel dankbare werkvorm. Je vindt die terug onder de methodieken onder de rubriek sessie.

De workshop zelf
Een workshop duurt meestal 2 lesuren (100 minuten). Hieronder zie je een concreet verloop, maar als scholenwerker kies je zelf hoe je dit wilt invullen. Onder de methodieken vind je allerlei werkvormen waarmee je een sessie kan opbouwen. Elke workshop zal ook anders verlopen. Het is OK om van het script af te wijken.

>VOORBEELD TABEL VERLOOP<

Einde van de workshop
Je kan besluiten met een kort rondje waarbij je de leerlingen vraagt in één woord te zeggen wat ze ervan vonden of wat hen is bijgebleven. Het kan een richtlijn zijn voor je volgende scholenwerking. Je kan ook eens polsen na de sessie bij de leerkrachten wat ze ervan vonden.

Je kan ook brochures, folders of interessante websites meegeven aan de jongeren. Op die manier kunnen geïnteresseerde jongeren alle info nog eens op hun eigen tempo hernemen.