Onderzoek impact workshops (Do The Right Thing)

Sinds de prille start van çavaria en Wel Jong Niet Hetero werden reeds workshops op scholen gegeven. De methodieken werden ad-hoc opgemaakt, maar vertoonden vaak dezelfde insteek. De impact van deze verschillende methodieken werd in 2015 onderzocht. Het rapport 'Do The Right Thing' en de bevindingen van dit onderzoek werd gepubliceerd door Movisie en gaf ons belangrijke inzichten in hoe we optimaal onze workshops opstellen.

De belangrijkste bevindingen was dat methodieken zoals 'raad de homo' weinig impact hebben in het stereotype denken over LHBT-personen. Daarnaast werd opgemerkt dat het opwekken van empathie de meeste impact heeft via een getuigenis of een film . Dit kan ook toegepast worden bij het stellingenspel, door de stellingen iets dichter bij de jongeren zelf te brengen ("hoe zou jij reageren als je broer/zus trans zou zijn?") in plaats van brede maatschappelijke stellingen ("vind jij dat LHBT-personen een plaats moeten krijgen?").

In 2017 heeft Marie Van Daele dit onderzoek toegepast op de workshops die binnen School uit de Kast aangeboden worden. Haar analyse en bevindingen heeft ze samengevat in haar bachelorproef, waar we zeer interessante en duidelijke actiepunten in vinden. Deze worden momenteel toegepast in nieuwe versies van onze workshops.

Doing it for optimal impact

Naast de samenvatting van Marie, heeft Movisie ook een heel praktische handleiding gemaakt om de beste methoedieken te gebruiken tijdens de scholenwerking. Je vindt deze bundel met methodieken op de website van Movisie.