Hoe ziet een workshop eruit?

Hoe ziet een workshop eruit?

Een workshop duurt 2 lesuren (twee keer 50 minuten). Als scholenwerker kies je zelf hoe je dit wilt invullen. Je kunt verschillende methodieken kant-en-klaar op onze website vinden onder de rubriek 'vormingswerkers > methodieken'. Hieronder zie je een voorbeeld hoe ons standaard verloop eruit ziet.

Voorstelling
→ 10 min
 • Je stelt WJNH en jezelf voor
 • Je overloopt het programma
 • Je maakt afspraken voor een veilige omgeving (zie methodiek ‘PICKASOLL’)
Een echte man/vrouw moet…
→ 10 min
 • Je introduceert het begrip ‘stereotype’
 • Je laat de leerlingen enkele stereotypen van een man/vrouw geven op een speelse manier
 • Je overloopt de stereotypen en houdt er een gesprek over of dit wel degelijk zo is
 • Je kunt vele stereotypen ontkrachten door er dieper over te vragen
 • Je helpt ze stilstaan bij wat een stereotype is en welke invloed het kan hebben

Woordenwolk
→ 10 min

 • Je schrijft ‘holebi’ en ‘transgender’ op het bord
 • Je laat de leerlingen woorden opschrijven die ze linken aan deze twee onderwerpen
 • Op het einde overloop je de woorden; ze geven je een mooi overzicht hoe de leerlingen kijken tegenover het onderwerp en waar ze mogelijk vragen over hebben.
 • Gebruik enkele belangrijke begrippen om reeds een gesprek aan te gaan met de hele klas.
Genderkoek
→ 15 min
 • Je overloopt de verschillende aspecten rond gender en seksuele diversiteit met de foto van de Genderkoek
 • Je geeft aan dat je biologisch geslacht niet hoeft te bepalen hoe je jezelf voelt en hoe je je wilt uiten.
 • Vraag gerust aan de leerlingen wat ze hiervan vinden en of ze het allemaal begrijpen.
Anonieme vragen
→ 5-10 min
 • Je laat de leerlingen vragen op een papier noteren
 • Je geeft aan dat alles anoniem is, dus dat ze alles kunnen vragen wat ze willen
 • Je haalt de papiertjes op en kunt de vragen doorheen de rest van de workshop beantwoorden of onmiddellijk overlopen
Stellingen
→ 20-30 min
 • Gebruik de powerpoint met stellingen
 • Deel de ruimte in in een ‘akkoord’ en ‘niet akkoord’
 • Overloop de vragen en ga in dialoog waarom leerlingen voor dat antwoord gaan
Reflectie + afsluiten
→ 10 min
 • Je stelt de leerlingen de vraag wat ze hebben geleerd van deze workshop. Zijn er dingen die je nog niet wist, die je zeker zult onthouden? Zijn er nog dingen die je moeilijk vindt? Kijk je nu anders naar bepaalde zaken?
 • Je kunt nog kort ingaan op enkele elementen.
 • Je geeft enkele belangrijke sites en contactadressen mee die ze kunnen gebruiken als ze nog vragen hebben.
 • Je bedankt iedereen voor de aandacht.

Op het einde

Op de site staat een lijst van uit te delen folders en partners om door te verwijzen
Deel de min19 folders uit!
Maak een selfie met de groep

Door te eindigen met een groepsmoment zoals een selfie eindig je met een lekker positieve noot. Stuur ze door, dan kunnen we ze lekker op FB zetten.